Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door de uitgever met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De uitgever verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door hem worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. 

De uitgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op deze website opgenomen informatie en tarieven.  Hoewel de uitgever alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is deze niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. 

Verwijzingen naar sites die niet door de uitgever worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel de uitgever uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan hij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door de uitgever worden onderhouden wordt afgewezen.

Het auteursrecht op de website wordt door de uitgever uitdrukkelijk voorbehouden. Copyright voor alle foto’s op deze homepage rusten bij Fysio Fit Veenstade of onder licentie van www.thinkstock.com of www.shutterstock.com